De opening van Trouw ‘s morgens

Eén op drie leraren doelwit pesterijen, kopte Trouw op 21 november 2014. Ik werd ermee gewekt door het Radio1 Journaal. ’s Morgens ben ik nooit zo helder. Maar toen ik het artikel las werd ik boven mijn beschuitje met hagelslag getriggerd door de bijbehorende infographic. Niet door de leraar als schietschijf, maar door de cirkeldiagrammen eronder:
“Worden op uw school leraren gepest door … leerlingen/directie/ouders/collega’s?”
Op deze vraag zei 31% van de ondervraagden minstens één keer ‘Ja’, zo begreep ik uit de kleine lettertjes. Maar dat betekent dus NIET dat 31% van de leerkrachten wordt gepest! Dat zou alleen zo zijn als op die scholen ALLE leraren, inclusief de ondervraagde worden gepest. Er van uitgaande dat de scholen van de ‘Ja’ zeggers qua omvang representatief zijn voor alle scholen in Nederland.
Nu werken er volgens het Jaarboek Onderwijs in Cijfers 2012 van het CBS gemiddeld 12 leraren op een school in het primair onderwijs. Op een school in het voortgezet onderwijs zijn dat er 129. Stel dat er daarvan 13 worden gepest. Dat is 10%. Dan zou het percentage gepeste leraren dus niet 31%, maar 3,1% zijn. Pas als op al die lagere scholen 4, en op de middelbare scholen gemiddeld 43 leraren het leven zuur zou worden gemaakt, komt het landelijk gemiddelde op 10%. Het lijkt me erg veel.
Mijn inschatting is dat er niet meer dan 1% à 2% van de leraren in Nederland structureel gepest wordt. Voor de betrokkenen maakt dat het niet minder erg. Maar wel voor het CNV dat het onderzoek liet uitvoeren, voor Trouw die er een Telegraaf kop op de voorpagina aan wijdde en deskundigen commentaar liet geven op iets dat niet gebeurd was, en natuurlijk alle andere media die het klakkeloos overnamen.

Op mijn tweets en op de reactie die ik online onder het bericht van Trouw zette werd niet gereageerd. Nou ja, ’s middags was het artikel ver weggeschoven in de timeline en waren de kop en de lead aangepast. Lullig voor degenen die in het artikel om een reactie waren gevraagd en nog steeds laten weten dat het er toch wel bar en boos aan toegaat op de Nederlandse scholen. Het onderzoeksbureau MWM2 krijgt de schuld. Maar het CNV en de redactie onderwijs & opvoeding van Trouw hebben gewoon zitten pitten. Of was het toch een PABO rekenfoutje? Het enige dat ik Trouw kan nageven is dat ze (toevallig?) de onderzoeksvraag bij het artikel hadden afgedrukt. Anders had er geen haan met vogelgriep naar gekraaid.

Naschrift
De volgende dag stond er een laffe en zeer halfslachtige rectificatie in Trouw, weggestopt op pagina 5, waarin de krant opzichtig probeert om haar eigen straatje schoon te vegen en er tegelijk blijk van geeft het nog steeds niet te snappen:
“Gebleken is dat marktonderzoeksbureau MWM2 de analyse niet goed gemaakt heeft. CNV Onderwijs en Trouw stelden eerder al vragen over de kwestie of je uit het onderzoek kunt afleiden dat 31 procent van de leraren wordt gepest. Volgens MWM2 kon dat. Nu blijkt echter dat niet 31 procent van de leraren wordt gepest, maar dat 31 procent van de leraren, schoolondersteuners en schoolleiders zegt dat op hun school leraren worden gepest door collega’s, ouders, leerlingen of directie.
Het staat vast dat 11 procent van de leraren zegt door collega’s te worden gepest.”

Ik val over dat “Nu blijkt echter”. Bullshit! Al uit de Trouw voorpagina van gisteren was duidelijk dat die 31% niet kón kloppen. Bij CNV Onderwijs en Trouw kunnen ze gewoon geen onderzoek lezen. Dat blijkt eens te schrijnender uit de zin “Het staat vast dat …”. Weer fout! Een ezel stoot zich in ‘t gemeen, niet twee keer aan dezelfde steen. Maar dat geldt kennelijk niet voor misschien wel de redactie die het slechtst zijn ongelijk durft toe te geven van Nederland. 

.


De aangepaste online versie aan het eind van de dag