Voor het eerst sinds jaren heb ik het MWG congres weer eens bezocht. Ik ben ooit lid geworden van de Media WerkGroep omdat ‘iedereen’ in ‘de media’ in Nederland daar lid van was. Oorspronkelijk was het ook echt een werkgroep, waar rapporten werden geschreven over media inflatie en de toekomst van het bereiksonderzoek, maar dat werkzame karakter is er in de loop der jaren wel vanaf gegaan. De club heet nu ook MWG en dat schijnt niet meer voor Media WerkGroep te mogen staan maar alleen voor zichzelf. Bij het jaarlijkse, tweedaagse congres wordt het feest drukker bezocht dan de lezingen. Toch was de eerste congresdag, op donderdag 12 februari, inhoudelijk meer dan de moeite waard. Het thema van het congres was ‘het experiment’. Openingsspreker was Tex Gunning, lid van de Raad van Bestuur van Akzo Nobel. In VK Banen van 14 oktober 2008 staat een goed interview van Ianthe Sadahat met Tex. Tex voerde een experiment uit met de MWG congresgangers. Iedereen moest zich voorstellen hoe de wereld er in 2040 uit zou zien en daar met zijn buurman/-vrouw over van gedachten wisselen. Ik en mijn buren, nog uit de WerkGroep tijd zullen we maar zeggen, voorzagen energietekorten en migraties tussen werelddelen van grote bevolkingsgroepen op zoek naar energie, voedsel, water en een beetje welvaart. Maar er waren er ook die dachten dat er in 2040 toch wel weer heel veel leuke interactieve dingetjes bijgekomen zouden zijn. Echt MWG.
Tex zat meer op onze lijn. Als de mensheid op dezelfde voet doorgaat, houdt moeder aarde het niet lang meer vol. Er is sprake van ‘unsustainable growth’. Ook Tex zag wel in dat hij met deze boodschap nu niet bepaald bijdroeg aan een feestelijke opening van het congres. Hij probeerde de MWG-leden dus nog een hart onder de riem te steken: als de communicatiebranche zijn creativiteit en energie aanwendt om het tij te keren is nog niet alles verloren. Ik had eigenlijk ook graag gehoord hoe Akzo Nobel ongebreidelde groei wil tegengaan als straks de crisis voorbij is.

In het blad Research World van februari 2009 zet Michael Richarme van Decision Analyst, Inc. de ‘Ten Key Trends for Marketers and Market Researchers’ op een rijtje. Trend 2 – global demographic and migration shifts; trend 3 – energy and water shortages.

Zou het iets met de economische crisis te maken hebben dat deze geluiden nu weer gehoord worden? Ze zijn niet nieuw. Lees er het rapport ‘De grenzen aan de groei’ van De Club van Rome uit 1972 maar op na. Of liever nog, kijk naar het filmpje dat Tex het MWG congres liet zien. Een 12-jarig meisje, Severn Suzuki dat in 1992 de Earth Summit van de Verenigde Naties toespreekt. Je krijgt er kippenvel van. Kijk vooral ook naar de ongemakkelijke houding van de delegatieleden.

Het is de vraag of congressen de aangewezen plaats zijn om wereldproblemen op te lossen. Bij het congres van Wenen in 1814, waar gepraat werd over de toekomst van Europa na de val van Napoleon heette het al: “Le congrès danse beaucoup, mais il ne marche pas”. Voor degenen die last hebben van trend 5 – lowering education standards: Het congres danst veel, maar het komt niet vooruit.
Ook de deelnemers aan het MWG congres hadden het er moeilijk mee om op de vroege ochtend zulke onoplosbare problemen voorgeschoteld te krijgen. Gelukkig hadden ze het feest nog …

Maar om Tex te parafraseren: Je kunt je op zijn minst bij alles wat je doet afvragen of je kinderen er later trots op zullen zijn dat je het gedaan hebt.