Op dinsdag 18 mei is de aannemer begonnen …

Krijgen de Zijlstraatjes stiekem korting voor het plaatsen van een reclamebord voor De Coogh?

Alles wat moet blijven staan wordt afgedekt met board en plastic

De vloer wordt eruit gesloopt