Voor iedereen die geïnteresseerd is in de manier waarop gemeten wordt hoeveel kijkers een TV-programma heeft, hoeveel lezers een krant of een tijdschrift inzien, wat het aantal luisteraars is naar een radio station, hoeveel mensen stilstaan bij buitenreclame, hoeveel bezoekers een website heeft en hoeveel mensen inmiddels reclame ontvangen op hun mobiele telefoon. In zijn boek ‘From Prime Time to My Time’ beschrijft Andrew Green hoe het bereiksonderzoek naar al die verschillende media wordt uitgevoerd. Voor de media- en reclamebranche zijn die bereiksonderzoeken van groot belang. Met behulp van de uitkomsten wordt bepaald wat een adverteerder moet betalen voor het uitzenden van een commercial, voor een pagina in de krant of voor een poster in een bushokje. En ondanks de crisis gaan er nog altijd miljarden om in de reclame industrie.
Het boek geeft per mediumtype een overzicht van de ontwikkeling van het onderzoek, de huidige manier van meten en de verwachtingen voor de toekomst. Als het gaat om de ontwikkelingen in het media onderzoek zijn de beschrijvingen af en toe wat Anglo-centrisch. Maar als je wilt weten hoe al die bereikscijfers vandaag de dag worden gefabriceerd is het een prima overzicht. Ik zou haast zeggen: van een degelijke Britse tweed kwaliteit. De bereiksonderzoekspraktijk in Nederland is over het algemeen heel vergelijkbaar met die in het buitenland. We gebruiken dezelfde meters, dezelfde vragenlijsten en dezelfde modellen. Waar het boek een tikje teleurstelt is in de paragrafen over de toekomstige ontwikkelingen. Daar speelt zijn Britse degelijkheid Andrew enigszins parten. Op gedurfde prognoses is hij niet te betrappen. Het aardigst is nog zijn verhaal over de toekomst van de dagbladen dat hij ontleent aan de World Association of Newspapers. In mijn blogje over de toekomst van de krant heb ik er al uit geciteerd. Verwacht dus geen hemelbestormende toekomstscenario’s, maar wel een goede beschrijving van het huidige bereiksonderzoek.
En af en toe een briljant Brits understatement:
“Media Research is not designed to find out the truth. It is a treaty between interested parties”
(Rodney Harris, Media Director of UK agency DMB&B in the 1980s)

From Prime Time to My Time van Andrew Green is te bestellen bij WARC.