Na weken van afbraak is dan eindelijk een begin gemaakt met de constructieve werkzaamheden. Deze week is er eerst een betonnen werkvloer gestort en is de wapening van de vloer aangebracht. Volgende week worden als het goed is de trekankers vast gelast en wordt de volgende laag beton over de wapening gestort. De week daarna wordt dan een begin gemaakt met de klus waar het uiteindelijk om te doen is: het persen van de nieuwe funderingspalen.

Er gaat altijd meer in dan je denkt. Twee betonmortelwagens waren nodig voor het eerste laagje beton voor de werkvloer.

De wapening is aangebracht

Als deze ‘ankers’ straks zijn vastgelast en in beton gegoten kunnen ze genoeg tegendruk geven voor het persen van 25m funderingspaal