Het eerste bedrijf dat mij durft aan te schrijven als UITBUITER in plaats van Uitbijter is nota bene het Secretary Management Institute. “Interessant voor uw secretaresse!” staat er ook nog op de envelop. Dames en heren van het Secretary Management Intitute: Een ZZP-er heeft per definitie GEEN secretaresse. Iets mis gegaan bij de doelgroepselectie misschien? Enne … zou het eerste dat je een secretaresse leert niet moeten zijn dat je de namen van je klanten correct spelt? Of is dit een Purple Cow? Being remarkable by making remarkable errors? Ofwel: opvallen door koeien van fouten. Dat zou dan wel weer heel knap bedacht zijn.