Adverteren zonder afval

“The waste in advertising is the part that works.” Deze stelling werd in 2004 verdedigd door Ann Hollier en Tim Ambler in een artikel in het Journal of Advertising Research. Daarbij baseerden ze zich op het “Handicap Principe” uit de biologie....